Ontzuren

  • Het lichaam ontzuren is erg belangrijk wanneer u een te hoge Ph waarde heeft. Wanneer u ontzuurt, zult u merken dat uw lichaam fitter is. Ook kunnen moderne ziektes voorkomen, genezen en verminderd worden door het zuurgehalte in uw lichaam te verlagen.

  • De Horizon
  • Ontzuren
  • Zonnevlecht